Bodemonderzoek
Milieukundige begeleiding

Bodemadviesbureau uit Bergen op Zoom

Voor u een bouwproject start wilt u er zeker van zijn dat de grond waar u op gaat (ver)bouwen in goede staat is. Verontreiniging in de bodem kan schadelijk zijn en zorgen voor hoge kosten. 

Laat u hierover adviseren door Hattink advies B.V. U kunt het ingenieursbureau uit Bergen op Zoom raadplegen voor alle aspecten inzake bodemonderzoek en bodemsanering.

hoger veiligheidskundige

Over bodemadviesbureau Hattink Advies B.V.

Jan Dirk Hattink, eigenaar van Hattink advies B.V. en tevens adviseur, is halverwege de jaren tachtig gestart met de werkzaamheden op het gebied van bodem. Deze werkzaamheden heeft hij tot het jaar 1999 uitgevoerd in dienstverband, waarna voor zelfstandigheid is gekozen.

In de jaren 1999 tot 2004 is als zelfstandig adviseur veel ervaring opgedaan op het gebied van het voor particulieren, bedrijfsleven en overheid uitvoeren van bodemonderzoeken en het opstellen van saneringsplannen en bestekken. In deze periode zijn verder vele grote en minder grote bodemsaneringsprojecten begeleid als projectmanager, directievoerder, en/of milieukundig begeleider.

In de jaren 2004 tot 2012 is verder gegaan met het uitvoeren van bodemonderzoeken en met de advisering op het gebied van bodemsaneringen. In deze periode is ook kennis gemaakt met de kwaliteitszorg door de opkomende KWALIBO-regelgeving (KWALIBO: kwaliteitsborging bodembeheer). Ook Hattink advies B.V. heeft in deze periode diverse certificaten en erkenningen verkregen op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering.

In deze periode is verder de advisering op het gebied van grond, baggerspecie en bouwstoffen opgepakt.

In verband met de steeds heviger wordende concurrentie is vanaf 2012 gekozen de bodemonderzoeken niet meer zelfstandig uit te voeren. De certificaten en erkenningen werden ingeleverd en de focus kwam meer te liggen op bodemadvies in plaats van het zelfstandig uitvoeren van bodemonderzoek en bodemsanering.

Vanaf 2012 wordt de kennis over bodemonderzoek en bodemsanering vooral gebruikt voor advies aan particulieren en bedrijfsleven en voor second opinion en om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitszorg binnen de bodembranche.

Ook werd in deze periode kennis gemaakt met het fenomeen arbeidsveiligheid, waarna gestart werd met de opleiding tot Preventieadviesur Niveau 1 aan de Universiteit te Antwerpen. Deze opleiding is inmiddels afgerond.

In verband met de uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering kan gesteld worden dat Hattink advies B.V. een betrouwbare partner is op het gebied van:

  • bodemadvies (interpretatie van en second opinion)
  • grond- baggerspecie en bouwstoffen
  • kwaliteitszorg
  • arbeidsveiligheid 

Meer informatie

Waarom Hattink advies B.V.?

  • expert op het gebied van bodemonderzoek, bodemsanering, grond- baggerspecie en bouwstoffen, bodemkwaliteit en arbeidsveiligheid
  • altijd één aanspreekpunt
  • goede prijs-kwaliteitverhouding
  • al sinds 1985 in het vak
Neem contact op

Arbeidsveiligheid

Jan Dirk Hattink kan u als hoger veiligheidskundige (HVK) behulpzaam zijn bij vraagstukken inzake arbeidsveiligheid. Door het volgen van de opleiding tot Preventieadviesur Niveau 1 (HVK) is kennis opgedaan van juridische-, economische-, organisatorische, medische- en technische aspecten van arbeidsveiligheid. Inmiddels is ook praktische ervaring opgedaan in het beoordelen van VGM-plannen, het geven van toolboxen en het begeleiden van werken met de focus op arbeidsveiligheid.

Naast bovenstaande kan Hattink advies B.V. u tevens van dienst zijn met het opstellen van RI&E’s. Deze heeft u nodig wanneer u als werkgever uw medewerkers ‘risicovolle’ werkzaamheden opdraagt. 

Neem contact op met het bodemadviesbureau